Дари храна

Дари храна

Имате излишна храна?
Дарете я за подпомагане на хора в нужда
вместо да я унищожите

Българска хранителна банка е надеждния пратньор на производители, преработватели и търговци на храни, които разполагат с излишна храна. Ние предлагаме на хранителната индустрия възможността да оползотвори годна и качествена храна, която иначе би била унищожена, като я дари, за да бъде преразпределена до хора, които най-много се нуждаят от нея.

Българската хранителна банка е изпитаното и доказано решение – по-добрата алтернатива за ненужната храна. Храната, която БХБ получава като дарение и разпределя безвъзмездно до нуждаещи се е в срок на годност и добро качество, но е невъзможно да бъде продадена по различни причини: произведена е в повече, грешно етикетирана е или има бърз оборот и кратък срок за продажба.
Нашият отдаден екип от специалисти по логистика и безопасност на храните ще ви предложи най-доброто и ефективно решение, за да се справите с непрорадената храна, като я дарите за подпомагане на хора, страдащи от недохранване.

Свържете се с нас

Ако разполагате с излишна храна или искате да научите повече, свържете се с нашия екип по логистика и безопасност на храните:
Тел: +359 876 406 705
ел-поща: logistics@bgfoodbank.org

КАК ДА ДАРИТЕ ХРАНА?

Храната, която спасяваме

Храна в излишък може да се появи по различни причини и ние сме тук, за да ви помогнем да я спасите
Прочетете повече

Как използваме храната, която дарявате

Когато дарите храна, ние я сортираме, съхраняваме и разпределяме до наши партньорски организации наблизо
Прочетете повече

Как се грижим за храната, която дарявате

Безопасността на храните, пълната проследимост и работата в съответствие с всички нормативни и хигиенни изисквания са в основата на хранителното банкиране.
Прочетете повече

С кого работим

Работим с над 140 производители, преработватели и търговци, за да им помогнем да преразпределят храната, която им е излишна
Прочетете повече