Храната, която спасяваме

Храната, която спасяваме

Храната, с която оперирате, може да се окаже излишна по много различни причини и ние сме естествената част от веригата за доставка на храни, която може да я оползотвори. Българска хранителна банка има капацитет да получи и използва всякакъв вид храна, която е годна и безопасна. Разполагаме с логистичен склад, оборудван с необходимите съоръжения и оборудване за съхранение както на сухи, пакетирани и консервирани храни, така и на храни с температурен режим, свежи плодове и зеленчуци.

Българската хранителна банка е регистриран бизнес оператор, отговаря на всички стандарти за безопасност на храните и гарантира, че храната, която предоставя на нуждаещите се е годна и в добро качество.

Българската хранителна банка е партньор на хранителната индустрия и работи само с юридически лица – регистрирани производители, прерабататели, търговци на храни. Хранителната банка има капацитет да събира, съхранява, управлява и преразпределя големи количества дарени храни. Независимо дали разполагате с няколко килограма, един палет или пълен склад с храна, която не можете да реализирате на пазара, свържете се с нас.

Свържете се с нас

Ако разполагате с излишна храна или искате да научите повече, свържете се с нашия екип по логистика и безопасност на храните:
Тел: +359 876 406 705
ел-поща: logistics@bgfoodbank.org

Какво можем да приемем:

 • Храни с кратък срок на годност
 • Храни с грешни етикети и опаковки, които са качествени и в срок на годност
 • Сезонни храни, произведени в повече
 • Промоционални продукти, изтеглени от пазара
 • Отказани поръчки
 • Суровини за производство на храни, подходящи за директна консумация
 • Храни с етикети на чужд език
 • Храни с нарушен търговски вид, но със запазена цялост на опаковката

Групи храни, които МОЖЕМ да приемем:

 • Месо и месни продукти
 • Яйца и яйчни продукти
 • Мляко и млечни продукти
 • Плодове и зеленчуци
 • Охладени и замразени храни
 • Напитки с или без температурен режим на съхранение
 • Сухи, пакетирани и консервирани храни
 • Зърнени храни, варива, макарони
 • Трайни и малотрайни захарни и сладкарски изделия
 • Шоколадови изделия
 • Брашно, хляб и хлебни изделия
 • Растителни мазнини и маслопродукти
 • Подправки
 • Чай, кафе, какао
 • Бебешки и детски храни

Видове храни, които НЕ приемаме:

 • Храна с изтекъл срок на годност
 • Храна с неясен произход
 • Приготвена топла храна от събития и топли витрини с нарушена температурна верига
 • Домашно приготвена и консервирана храна

Всички дарени храни трябва да са придружени от съответните сертификати, търговски и други документи, удостоверяващи, че храните отговарят на хигиенните и нормативни изисквания за безопасност и са годни за консумация.

Ако вие сте физическо лице, което желае да дари храна, ние ще ви свържем с наша партньорска организация, на която да дарите.