Как използваме храната, която дарявате

Как използваме храната, която дарявате

Когато храната бъде дарена и доставена в логистичен склад на Българска хранителна банка, тя се сортира, съхранява и разпределя до нашата мрежа от партньорски организации, които се грижат за различни групи нуждаещи се хора.

Модел на функциониране на БХБ:

Българската хранителна банка има гъвкав модел на функциониране и може да се справи с излишъци на храна, независимо дали тези количества са резултат на регулярни бизнес операции или възникват инцидентно. Ние сме способни да спасим големи количества храни с кратък срок на годност, независимо дали са охладени, замразени или сухи храни, защото разполагаме с армия от доброволци, които ни помагат в ежедневните складови операции.

Съхранение и складиране:

БХБ разполага с логистичен склад за прием, съхранение и управление на големи доставки. Изградили сме капацитет за обработване на високообемен цикъл, включващ от палета с еднородни продукти до индивидуални артикули. Работим с професионална система за управление на складови наличности, което ни позволява бързо и лесно да преразпределяме храната до мрежата от партньорски организации и винаги да сме готови да съдействаме на бизнеса за оползотворяване на излишъци от годна храна, когато възникнат.

Сортиране:

Дарените храни са сортирани с помощта на доброволци. Те подготвят хранителни пакети, за да бъде предоставена разнообразна храна на партньорските организации, така че те да могат да приготвят питателна храна за нуждаещите се хора, до които достигат.

Преразпределяне:

Всеки ден храната се разпределя до мрежа от почти 70 партньорски организации от цялата страна (социални услуги за деца, лишени от родителска грижа, хора с увреждания, самотноживеещи възрастни хора, дневни центрове, кризисни центрове за хора преживели насилие или за бездомни, комуни за зависими, трапезарии за социалнослаби и др.). Тъй като работим с много различни партньори, нуждата от храна винаги е по-голяма от количествата храна, която спасяваме. Ето защо храната, която дарявате винаги е от голяма полза и лесно намира добро място, където да послужи.
Получавайки дарена храна от БХБ, тези организации имат възможност да предоставят повече и по-качествена хранителна подкрепа за уязвимите хора, на които предоставят услуги. Парите, които спестяват от бюджета си за закупуване на храна, те използват за обогатяване на дейностите по основните си програми, за разнообразяване на предоставяните услуги или за обгрижване на по-голям брой нуждаещи се.

Свържете се с нас

Ако разполагате с излишна храна или искате да научите повече, свържете се с нашия екип по логистика и безопасност на храните:
Тел: +359 876 406 705
ел-поща: logistics@bgfoodbank.org