Как се грижим за храната, която дарявате

Как се грижим за храната, която дарявате

Безопасността на храните, пълната проследимост на дарените храни и работата в съответствие с всички нормативни и хигиенни изисквания са в основата на модела на функциониране на Българска хранителна банка.

БХБ разполага с професионална система за проследяване на дарените храни – от времето на даряване от дарителя до достигането й до трапезата на крайния потребител, изградена и прилагана в пълно съответствие със Закон за храните и добрите практики за упавление на храни. В качеството си на бизнес оператор, БХБ разполага със система за самоконтрол, която гарантира безопасността на храните с прилагането на добри практики за хигиена и управление на дарените храни.

Партньорските организации, които получават храните като дарение, също разполагат с необходимото оборудване и рабоят в съответствие с изискванията за безопасно транспортиране и съхранение на дарените храни, за да гарантират тяхното качество, годност и безопасност.

Свържете се с нас

Ако разполагате с излишна храна или искате да научите повече, свържете се с нашия екип по логистика и безопасност на храните:
Тел: +359 876 406 705
ел-поща: logistics@bgfoodbank.org