Критерии за получаване на храна от БХБ

Критерии за получаване на храна от БХБ

Спасяваме насъщни хранителни ресурси и чрез общите ни усилия те достигат до дневни центрове, кризисни звена, социални трапезарии, домове за резидентни грижи и други инициативи за подкрепа на уязвими групи хора в общността.

Споделените ценности и отговорност по предлагането на питателни храни и хранителни продукти в срок на годност са същностно важни за практиката на хранителното банкиране.

Развиването на устойчива и гъвкава партньорска мрежа, ориентирана към нуждите и способна да мобилизира споделени усилия в тяхна подкрепа, не е просто добра практика, а задава условията и смисъла на работата ни всеки ден.

За да се присъедините към мрежата за хранително подпомагане е необходимо:

  • да сте юридическо лице с нестопанска цел с добри практики за прозрачност, публичност и управление;
  • да имате опит в организационни или мрежови практики, насочени към социална подкрепа и/или хранително подпомагане;
  • да предлагате условия за подходящо транспортиране, безопасно съхранение и подпомагане с храни според избраната форма на подкрепа;
  • да имате капацитет за развиване на програма за подпомагане с дарени храни.

Готови сме да работим заедно, ако имате възможност и желание да градите логистичен капацитет за партньорство с Българска хранителна банка. Можете да заявите интерес като попълните полетата вдясно.