Доброволчески задачи

Доброволчески задачи

Задачите за доброволци могат да включват както сортиране, описване и пакетиране на дарени храни, така и почистване на склада, административни задачи свързани с подготовка и организиране на събития, работа по специфични проекти, изискващи професионална експертиза и много други.

Доброволци на възраст от 14 години до 16 години задължително трябва да бъдат придружени от родител / настойник / учител докато изпълняват доброволческата си мисия в логистичния склад.

Деца на възраст под 14 години могат да се включват само в образователните инициативи и посещения в склада на Българската хранителна банка.

Всички доброволци в склада трябва да носят подходящи топли дрехи и удобни затворени обувки с равна подметка.

Всички доброволци, работещи в склада в директен контакт с храната, подписват декларация за здравен статус преди започване на работа.

За да се информирате за актуалните доброволчески задачи, проверете месечния календар с възможности за доброволстване тук.

Как можеш да помогнеш?

Българската хранителна банка получава голяма подкрепа от много компании и организации, които прегръщат възможността да вложат своята корпоративна енергия в правене на добро и намаляване разхищаването на годна храна. Как можете да помогнете?

Организирайте група сред своите колеги и елате в склада на Българска хранителна банка, където ще ни помогнете да сортираме храни или да подготвяме хранителни пакети за нуждаещи се деца, възрастни и семейства, живеещи в лишения.

Ние ви обещаваме, че ще се погрижим да се забавлявате и да се насладите на работата си в екип по различен начин. Докато работите за намаляване на разхищаването на годна храна и борбата с глада, вие ще изпитате едно от най-удовлетворяващите и зареждащи екипни занимания за вас и вашия екип!
Можете да заявите интерес като се свържете с нашия екип за работа с доброволци.

Доброволец по програма „Витамина“

„Витамина“ е ежедневна програма за спасяване на пресни плодове и зеленчуци, чрез която се осигурява системно подпомагане на над 2000 деца и младежи месечно в над 30 населени места в страната.

Роля на доброволците:

 • сортиране на събрани дарения на плодове и зеленчуци в логистичния склад на БХБ;
 • събиране на дарения на плодове и зеленчуци чрез обход на търговците на територията на тържището Булгарплод – Слатина и по-малки тържища;
 • подготовка на дарения – отмерване на количества и подготовка на храни по предварително изготвен списък;
 • поставяне на стикери и етикети на дарени консерви и др.;
 • раздаване на сортираните плодове и зеленчуци на място в склада на БХБ или доставяне до обекти на партньорски организации, които се грижат за нуждаещи се хора – при желание на доброволците да се включат в такъв маршрут;
 • почистване на склада.

Доброволец по програма „Неделна раничка“

„Неделна раничка“ е специфична програма за целево подпомагане на деца от семейства, живеещи в лишения и бедност и в риск да отпаднат от училище. Програмата работи през учебната година, за да осигури хранителни пакети на семействата и да им помогне да спестят част от бюджета си за храна, за да го насочат към нуждите на децата в училище.

Роля на доброволците:

 • подготовка на семейни пакети с предварително определено съдържание от трайни, пакетирани и консервирани храни, храни за директна консумация;
 • отмерване на плодове и зеленчуци, които ще бъдат поставени в общите пакети;
 • поставяне на стикери за обозначаване на дарението;
 • натоварване на подготвените пакети на превозните средства на БХБ;
 • доставяне на хранителните пакети и участие в раздаването им;
 • почистване на склада.

Време и място на доброволческите смени:

По оповестен график за всеки месец, от 10:30 до 14:30 часа, в логистичния склад на БХБ № 56 – 57, находящ се на територията на тържище „Слатина – Булгарплод“ (бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 13)

Добороволец в кампания за набиране на храни „Един килограм доброта“

Кампанията е традиционна инициатива на БХБ и се реализира два пъти годишно – в последния уикенд на май и ноември. В петте издания на кампанията през 2014 г., 2015 г. и 2016 г. бяха събрани над 37 тона храни с подкрепата на над 770 доброволеца.

Роля на доброволците:

 • участие в набирането на трайни храни в определени търговски обекти – информиране на клиентите, раздаване на листовки, помощ при избора на храни за дарение, сортиране и опаковане на дарените храни на място;
 • сортиране по вид и грамаж на събрани количества трайни пакетирани храни в склада;
 • описване на храните по партида и срок на годност;
 • подреждане на храните в контейнери за съхранение в склада;
 • почистване на склада.

Време и място на доброволческите смени:

По време на кампанията – работа в избрани търговски обекти по предварително определени смени и график.
След кампанията – по оповестен график, от 10:30 до 14:30 часа, в логистичния склад на БХБ № 56 – 57, находящ се на територията на тържище „Слатина – Булгарплод“ (бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 13)

Доброволец – посланик на Българска хранителна банка онлайн и в социалните мрежи

Ако темите, свързани с разхищаването на годна храна и борбата с глада те вълнуват, можеш да разказваш нашата история на повече хора като пишеш за нас или споделяш информация за нашата работа сред приятели, роднини, колеги или масовата публика.

Роля на доброволците:

 • помагат за поддържането на интересна и актуална информация в каналите за комуникация на БХБ;
 • поне два пъти месечно подготвят и публикуват материали в интернет страницата на БХБ и социалните мрежи, които споделят през личните си профили в социалните мрежи;
 • подготвят кратки истории, описват интересни случки, проучват опита на други хранителни банки;
 • участват в подготовката на месечния бюлетин;
 • презентират работата на БХБ по време на различни публични събития.

Доброволец – администратор

Ако имаш добри комуникативни умения, добре организиран си и обичаш работата с документи, ела в офиса и ни помогни с ежедневните технически и административни задачи. Така едновременно ще научиш много за работата в благотворителна организация и в хранителната индустрия.

Време и място на доброволческите смени:

Поне един път седмично в административния офис на БХБ, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 часа.